Meet the Team


 

Veronika Chvojková

Becoming Artist International Exhibition_Meet the Team_Veronika Chvojkova.png

Veronika Chvojková (CZ) is an Arts Manager and Assistant Curator.
She has been an organizer for the International Shakuhachi Festival Prague, managed some
of Prague’s leading contemporary art galleries, and currently works at the National Gallery
in Prague. She received a bachelor’s degree in the Theory and History of Arts and Culture from Charles University in Prague and a Master's degree Field Of Study Arts, Entertainment,
and Media Management from NEOMA Business School.

Veronika Chvojková (CZ) je uměleckou manažerkou a asistující kurátorkou.
Byla organizátorkou mezinárodního festivalu International Shakuhachi Festival Prague věnovaného bambusové flétně šakuhači, řídila několik předních pražských galerií současného umění a nyní pracuje
v Národní galerii v Praze. Má bakalářský titul v oboru obecná teorie a dějiny umění a kultury
na Univerzitě Karlově v Praze a magisterský titul v oboru umělecký, kulturní a mediální
management na NEOMA Business School.

 
 
 

Lucie Gabrovská

Becoming Artist International Exhibition_Meet the Team_Lucie Gabrovska

Lucie Gabrovská (CZ) is an Event Coordinator & PR manager specializing in the Czech
arts and culture scene. With a Master’s degree in European Diplomacy and a love for theatre she helps cultural organizations gain visibility, media attention and social agency.

Lucie Gabrovská (CZ) je event koordinátorkou a PR specialistkou na české umělecké a kulturní scéně.
Získala magisterský titul v oboru Evropská diplomacie. Svou láskou k divadlu pomáhá zvýraznit nutnost kultury pro společnost a získat mediální a veřejnou pozornost pro umění.

 
 
 

Eyenie Schultz

Eyenie Schultz (USA) is an American Career & Style Alchemist living in the South of France.
With an MA in International Studies from the University of Denver, she helps career-driven visionaries and creative entrepreneurs show their creativity and increase their impact through what they wear and how they show up in the world.

Eyenie Schultz (USA) je alchymistka kariéry a stylu. S magisterským titulem Master of Art
z mezinárodních studií university v Denveru, pomáhá karierně zaměřeným vizionářům a kreativním podnikatelům zvýšit dojem na jejich okolí skrz své oblečení a chování. 

 

Jessica Serran

Becoming Artist International Exhibition_Meet the Team_Jessica Serran

Jessica Serran (CAN) is a Visual Artist and the leader of the Becoming Artist Movement.
Born in Ontario, Canada, she holds an MA in Transformative Art from JFK University and a BFA
in Illustration from the College for Creative Studies in Detroit, MI. When not in her studio, she helps visual artists discover their Creative Calling and become leaders of an International Creative Movement through the power of community.

Jessica Serran (CAN) je vizuální umělkyně a zakladatelka hnutí Becoming Artist. Získala
magisterský titul v transformativním umění na JFK univerzitě a bakalářský titul v ilustraci na vysoké škole kreativních studií v Detroitu. Mimo svou výtvarnou činnost, pomáhá objevit vizuálním umělcům jejich kreativitu, inspiraci a stát se představitelem mezinárodního kreativního hnutí.