Sheila Metcalf Tobin

SHEILA METCALF TOBIN (USA) uses observation-based drawing
methods to record encounters between people, animals and the plant world, making visible these intimate and interdependent relationships. She received her MFA
from the School of the Arts Institute of Chicago and a BFA from the The Maryland Institute College of Art.

SHEILA METCALF TOBIN (USA)svou múzu našla v pozorování střetu světů lidí,
zvířat a rostlin. Její kresby vyzdvihují intimitu, vzájemnou provázanost přírody a opomíjené osobnosti americké kultury. Získala titul magistra umění na chicagském institutu
umění a bakaláře na institutu umění v Marylandu. 

www.sheilametcalftobin.com