Maryanne Hawes

Becoming Artist_Maryanne Hawes

MARYANNE HAWES (UK) is a self-taught artist living on the English/Welsh border. With a background in Garden Design and Portrait Photography, she now finds solace in bringing metaphors of geography, a love of literature, and her fascination with the human condition to the canvas.

MARYANNE HAWES (UK) vystudovala zahradní architekturu
a portrétní fotografii. Sama se naučila, jak se bude na plátně vyjadřovat. Inspiruje se symboly krajiny, láskou k literatuře a podmínkami, ve kterých lidé žijí.  

www.maryannehawes.com