Isabelle Rizo

Becoming Artist_Isabelle Rizo

ISABELLE RIZO (USA) is a self-taught artist, a self-proclaimed
Singularity Storyteller and a former digital nomad. A political refugee by birth, she was born in Germany after her family fled post-communist Romania. Now based
in the USA her multimedia work combines a love of technology with
a call for conscious living.

ISABELLE RIZO (USA) svou cestu k umění si našla v kolážích a digitálním umění. 
O sobě tvrdí, že je jedinečnou vypravěčkou a bývalým digitálním nomádem. Ve své práci klade důraz na propojení lásky k technologiím a uvědomělému žití. 

www.isabellerizo.com