Sheila Metcalf Tobin

SHEILA METCALF TOBIN (USA) uses observation-based drawing
methods to record encounters between people, animals and the plant world, making visible these intimate and interdependent relationships. She received her MFA
from the School of the Arts Institute of Chicago and a BFA from the The Maryland Institute College of Art.

SHEILA METCALF TOBIN (USA)svou múzu našla v pozorování střetu světů lidí,
zvířat a rostlin. Její kresby vyzdvihují intimitu, vzájemnou provázanost přírody a opomíjené osobnosti americké kultury. Získala titul magistra umění na chicagském institutu
umění a bakaláře na institutu umění v Marylandu. 

www.sheilametcalftobin.com

Deborah Taylor

Becoming Artist_Deborah Taylor

DEBORAH TAYLOR (AUS) is a contemporary abstract artist living in
Melbourne, Australia. With BA degrees in fine art and education she uses printmaking, collage and painting to make the worlds we inhabit more beautiful and liveable. When not in her studio she teaches other artists how to bring chance, intention and intuition into their work.

DEBORAH TAYLOR (AUS) je současná abstraktní umělkyně, která získala 
bakalářský titul jak ve výtvarném umění tak v pedagogice. Užívá potisk, koláže a malbu, aby přinesla povědomí o konzumních tendencích, udržitelnosti a přírodě kolem nás.
Pokud nepracuje ve svém studiu, učí další umělce, jak získat příležitosti
a motivaci pro jejich práci.

Isabelle Rizo

Becoming Artist_Isabelle Rizo

ISABELLE RIZO (USA) is a self-taught artist, a self-proclaimed
Singularity Storyteller and a former digital nomad. A political refugee by birth, she was born in Germany after her family fled post-communist Romania. Now based
in the USA her multimedia work combines a love of technology with
a call for conscious living.

ISABELLE RIZO (USA) svou cestu k umění si našla v kolážích a digitálním umění. 
O sobě tvrdí, že je jedinečnou vypravěčkou a bývalým digitálním nomádem. Ve své práci klade důraz na propojení lásky k technologiím a uvědomělému žití. 

www.isabellerizo.com  

Yasmin Lambie-Simpson

Becoming Artist_Yasmin Lambie-Simpson

YASMIN LAMBIE-SIMPSON (USA) is a California based artist who
explores and charts existential territory through the use of traditional 2D and 3D media and objects from nature. She holds an MA in Transformative Art
from JFK University in Berkeley, CA, a BFA from the San Francisco Arts
Institute and works as an artist, arts educator and community organizer.

YASMIN LAMBIE-SIMPSON (USA) objevuje a představuje podstatu života
skrz 2D a 3D media a přírodní předměty. Na universitě JFK v Berkeley získala magisterský titul Master of Art a na institutu umění v San Francisku se stala bakalářkou umění.
Svůj čas dělí mezi svou tvorbu, pedagogickou činnost a organizaci kulturních událostí.

www.ylscreations.com

Maryanne Hawes

Becoming Artist_Maryanne Hawes

MARYANNE HAWES (UK) is a self-taught artist living on the English/Welsh border. With a background in Garden Design and Portrait Photography, she now finds solace in bringing metaphors of geography, a love of literature, and her fascination with the human condition to the canvas.

MARYANNE HAWES (UK) vystudovala zahradní architekturu
a portrétní fotografii. Sama se naučila, jak se bude na plátně vyjadřovat. Inspiruje se symboly krajiny, láskou k literatuře a podmínkami, ve kterých lidé žijí.  

www.maryannehawes.com

Chantelle Goldthwaite

Becoming Artist_Chantelle Goldthwaite.jpg

CHANTELLE GOLDTHWAITE (USA) is a self-taught, mixed media artist
who lives and works in Northern California. Through an exploration of the natural world and its recurring patterns, form and archetypal female characters, her sculptures, paintings and assemblage deal with sense memories of time and place and contemporary beliefs about femininity, domesticity and motherhood.

CHANTELLE GOLDTHWAITE (USA) si pro svou tvůrčí činnost vybrala koláž.
Kombinuje v ní poznatky, formy a opakující se vzory přírody s archetypy ženskosti.
Její sochy, kresby a sbírky pojednávají o smyslových vzpomínkách vázaných na dobu a místo, a současně se zabývají vírou v ženskost, život v rodinném kruhu a mateřství.